V současné době (březen 2019) bylo zahájeno plánované ukončení činnosti firmy.